Red Cards

Uniforms:
Top Dark blue Red
Pant Dark blue Red
Socks Dark blue Blue
Picture First Name Last Name Match played Red Card Yellow Card Scored
Kazuya Nakashima 16 0 1 11
Shinya Okano 15 0 1 7
MASATAKA SHINDO 9 0 1 3
Keita Oda 14 0 1 3
TANAKA HIROSHIGE 9 0 0 3
Kazuro Inagaki 9 0 0 3
TSURUKI FUKAYA 12 0 0 2
Hiroshi Masuda 8 0 0 1
YUYA SAKAI 7 0 0 1
liu jie 15 0 1 1
Masahiro Shimizu 8 0 0 1
Mitsufumi Shibuya 4 0 0 1
Taro Shizume 6 0 0 1
JIN ABE 3 0 0 1
motoki ochiai 10 0 0 1
IKEDA AKIYOSHI 5 0 1 1
keiichi ube 5 0 0 1
KIMIKAZU KAWAMURA 5 0 0 0
TSUJI DAISUKE 15 0 0 0
eiji yamanaka 7 0 0 0
KAYAMA YOSHITAKA 12 0 0 0
yusuke endo 2 0 0 0
Keisuke Sasaki 10 0 1 0
YOSHIHIRO OCHIAI 2 0 0 0
YUSEI INADA 6 0 0 0
Bao YiZhen 6 0 1 0
JOJI KUDO 6 0 1 0
Yosuke Sato 7 0 3 0
Jun Watanabe 2 0 0 0
YAMANAKA EIJI 1 0 0 0
liu tian 3 0 0 0
KAZUSHIGE SAKAI 3 0 0 0
NAKAGAWA NORIYUKI 3 0 0 0